“เยอรมัน”สอนวิศวกรรมระบบรางนศ.ไทย

จุฬาฯ จับมือ มจพ. เปิดหลักสูตรร่วมวิศวกรรมระบบรางฯ ภายใต้มาตรฐานเยอรมันครั้งแรกในไทย เริ่มเรียน ส.ค.นี้ รุ่นแรกรับ 10 คน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่กระทรวงคมนาคม ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างบัณทิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทร่วม 2 สถาบัน สาขาวิศวกรรมระบบรางและโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธี 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า การพัฒนาระบบราง เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านระบบรางที่มีมาตรฐาน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก แต่ทั้งนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างเท่านั้น ยังรวมถึงการบริหารจัดการในทุกส่วนของระบบรางด้วย ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีองค์ความรู้ด้านระบบราง ทั้งเทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาทางด้านระบบรางตามมาตรฐานของเยอรมันเพื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบเทคโนโลยีระบบราง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews