ผลวิจัยพบ ผู้สูงอายุถูกกระทำรุนแรงด้านจิตใจสูงสุด

ผลวิจัยสถานการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุไทยพบว่า ผู้สูงอายุถูกกระทำรุนแรงด้านจิตใจสูงสุด เช่น พูดไม่ดี ทะเลาะ ทำให้เสียใจ น้อยใจพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวปัจฉิมกถาหัวข้อ “สิทธิของผู้สูงอายุต้องก้าวไกลให้ทันการเปลี่ยนแปลง” ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง สิทธิของผู้สูงอายุไทยในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากการศึกษาวิจัยสถานการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุไทย พบปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุที่มากสุดคือ ปัญหาความรุนแรงด้านจิตใจ ซึ่ง 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า เคยถูกกระทำรุนแรงด้านจิตใจเช่น พูดไม่ดี ทะเลาะ ทำให้เสียใจ น้อยใจ บางครั้งผู้สูงอายุรู้สึกว่าลูกหลานไม่เข้าใจ ไม่มีเวลาให้ ไม่เป็นคนสำคัญในครอบครัว ส่วนอันดับที่ 2 คือ ปัญหาการทอดทิ้งไม่ดูแล ซึ่งจากข้อมูลสถิติจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 พบว่า ปัญหาผู้สูงอายุพลัดหลง สูญหาย เร่ร่อน เป็นปัญหาอันดับ 1 สำหรับปัญหาผู้สูงอายุขาดผู้ดูแลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และพบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า อันดับ 3 คือ ปัญหาความรุนแรงจากการถูกเอาประโยชน์ในด้านทรัพย์สิน โดยคนในครอบครัว หรือถูกหลอกให้ทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมทั้งผู้สูงอายุถูกกระทำโดยคนนอกครอบครัว เช่น ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ถูกหลอกให้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งปี 2548 พบว่า มีจำนวน 70 ราย แต่ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 700 ราย เห็นได้ว่า ขนาดของปัญหาเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า อันดับที่ 4 คือ ปัญหาความรุนแรงในการถูกทำร้ายร่างกาย โดยมักพบปัญหานี้จากการนำเสนอผ่านสื่อ พบว่าคนที่ทำร้ายร่างกาย โดยมักพบปัญหานี้จากการนำเสนอผ่านสื่อพบว่า คนที่ทำร้ายร่างกายมักเป็นคนใกล้ตัว และอันดับ 5 คือ ปัญหาความรุนแรงทางเพศ โดยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนใกล้ชิดในครอบครัว หรือในชุมชน และมักเกิดกับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวลำพัง “จากผลการศึกษานี้ ส่วนตัวยังคิดว่าน่าจะมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยตรง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และแปลกใจที่ผู้สูงอายุถูกล่วงละเมิดทางเพศบ่อยขึ้น อาจมาจากความเครียดหรือการเสพสารเสพติด และการคุ้มครองการป้องกันที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น” พล.อ.อนันตพรกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth